اینستاگرام شرکت برزین چوب
تلفن شرکت برزین چوب

پیام مدیر


فرصتی به دست آورده ایم تا گفتارمان را کردار کنیم.

من در نقش مدیر گروه تولیدی برزین چوب همواره باورها ، ارزش ها و اصولی را رعایت کرده ام که در جهت دیدگاه  برترین بودن شکل گرفته اند. این باورها  بازگو کننده همه فلسفه مدیریت من هستند. آنها  زمینه و مرزهایی را نشان می دهند که طراحان  و متخصصان  گروه برزین چوب بکار می بندند.

و امروز کارکنان شایسته  و رضایت مشتریانم مهمترین دارایی من به حساب می آیند.

کلیدی ترین فعالیت گروه برزین چوب ، تولید محصول در راستای ذهنیت مشتری است و بر این باور هستم که  مشتریان زبان گویایی دارند اگر بی واسطه با آنها در ارتباط بوده و گوشی شنوا داشته باشیم می توانیم از  ایشان چیزهای زیادی بیاموزیم.

برنده یا بازنده شدن در گرو نیرنگ های بازی یا به کارگیری سیاسیت های تازه هفتگی نیست. رقابت بر پایه  اطلاعاتی است که جمله ما داریم ، ابراز پیروزی گروه برزین چوب آمادگی و انگیزه است که در قالب یک تیم این فرصت را به دست آورده است تا گفتارش را کردار سازد.

گروه تولیدی برزین چوب یا اراده مشترک برای رسیدن به مقصد جمعی دارد و آن تولید محصول در راستای ذهنیت مشتری است. در برابر خریداران مناسب ترین ها را مطرح ساخته و با اعتماد  به نفس به آنها می گوید : برزین بهترین انتخابتاان می شود ، شما برزین چوب را می سازید!

در انتها  آرزومندم که تلاش ها  و تجربیات گروه برزین چوب  که در غالب محصولات عرضه می شود بتواند جامعه صنعتی و تولیدی ایران را در یک خیز و جنبش اقتصادی یاری  دهد و در ساخت  کشور خود سهیم باشد.

خدا یارتان باد.

 

گروه تولیدی برزین چوب

 | 

آدرس گروه تولیدی برزین چوب

پیوندها